UITVAARTPODCAST - S0 / E265

DOSSIER MORTUARIA - Aflevering 8 - Een overledene wordt gegijzeld!

We hebben normen en waarden hoog staan binnen de branche, hoewel...

Het interview is per telefoon op een extreme afstand afgenomen waardoor de kwaliteit minder constant is en het niveau kan fluctueren. Onze excuses daarover.

Spookjes van Grimm of een verhaal uit een slechte Soap serie zou je het moeten noemen, maar ècht, in Nederland gebeurde het, de ongevraagde en onnodige tussenkomst van de Mortuarium beheerder resulteerde in..... jawel, in de euvele moed van de mortuarium beheerder om een overledene te gijzelen.

Het lijkt onmogelijk maar het blijkt opnieuw dat het woord GELD bij de mortuarium beheerder belangrijker is dan respect.

In deze uitzending vertelt Jan-Jaap Palma over zijn ervaring. Een uitzending en gebeurtenis waar wij respect voor hebben omdat deze uitvaartondernemer NIET op de vermeende eisen van de mortuarium-beheerder is ingegaan.


Over UITVAARTPODCAST