De PodVIS - S01 / E05

#5 Over talentenprogramma's, randvoorwaarden en over wat je met extreem talent kan doen

In deze PodVIS praten Tica en Phyleen over wat je als organisatie kan doen om talent een plek te geven en krijg je tips over waardevolle interventies in talentenprogramma's

In deze PodVIS praten Tica en Phyleen over talentenprogramma: wat is de zin en onzin ervan en wat zijn belangrijke voorwaarden om het te laten slagen?


Waarom een talentenprogramma?

Er zijn meerdere redenen te bedenken om een talentenprogramma te starten binnen je organisatie. Het doel hiervan bedenken is belangrijk voor de opzet en de werving van je mensen. Verschillende redenen kunnen zijn:

 • Om mensen te kunnen doorontwikkelen en te behouden binnen de organisatie
 • Mensen klaarstomen voor een rol als leidinggevende
 • Voor de nieuwe generatie, die aan zichzelf wil kunnen werken binnen hun loopbaan en dit als voorwaarde zien om ergens wel of niet te gaan werken.

Een slechte reden voor een talentenprogramma is om mensen bezig te houden. Als er weinig commitment vanuit een organisatie is om het programma in te bedden of iets te doen met het talent dat eruit voortvloeit, is het eigenlijk al gedoemd te mislukken.

Randvoorwaarden

Er is wel een aantal randvoorwaarden voor een geslaagd talentenprogramma. De belangrijkste twee zijn de volgende:

 1. Inbedden in organisatie: zorg dat het geen losse flodder wordt, maar echt is verankerd in de organisatie.
 2. Verwachtingsmanagement: ligt er een functie klaar voor de talenten die het programma hebben afgerond? Of zijn er op z’n minst gesprekken mogelijk? Want wat gebeurt er anders met ‘teleurgestelde talenten’?

2 categorieën programma’s

Qua opzet, inhoud en selectie van deelnemers is het goed te bedenken om welke categorie programma het gaat:

 1. Programma’s die opleiden tot een specifieke functie, vaak management
 2. Programma waar talent ontdekt & ontwikkeld wordt. Verschil met persoonlijk leiderschap? Meer inzoomen op wat heb ik in huis en hoe wil ik dat inzetten.


Extreem veel talent

Wat doe je met de mensen die extreem veel talent blijken te hebben? Deze mensen vinden soms weinig uitdaging, zowel in hun werk als in dit soort programma’s. Wat moet je er als organisatie mee? Organisaties kiezen soms talenten waar ze al veel van hebben. Maar dat gaat de organisatie niet veel verder brengen. Een idee van Tica: stop alle enorm talentvolle mensen in een groep en vorm een schaduwdirectie. Een schaduwdirectie kan kritisch kijken naar patronen binnen de organisatie en hier voorstellen in doen. Maar hoe kies je die extreem talentvolle mensen dan? Dat zijn de mensen die vaak klein worden gehouden, waar leidinggevenden zelfs een beetje bang voor zijn. Durf jij ze te zien?


Onderdelen van een talentenprogramma

 • Starten met een tweedaagse. De groep wordt hier een groep en daardoor kunnen ze meer met en van elkaar leren.
 • Coachgesprekken tussendoor
 • Aanspreken als de groep lui wordt
 • Leergroepen creëren, die ook buiten het programma om nog met elkaar kunnen blijven leren
 • Ontwikkeldoelen scherp krijgen. Duurt vaak wel 2-3 gesprekken
 • ‘Wie ben jij zonder je werk?’ is een vraag die we vaak stellen aan talenten. Wie ben je als mens, wat zet je allemaal niet van jezelf in wat je ook kan, omdat je zo verstrikt zit in je werk? We leren talenten om als mens tevoorschijn komen, ook als je altijd gewaardeerd bent als beste jongetje of meisje van de klas. In dat kader nemen we onze groepen ook graag mee naar Fares (zie vorige podcast).


Belangrijkste tip aan organisaties

Ga niet over één nacht ijs met je programma in elkaar zetten. Verbinding met organisatie is superbelangrijk, zodat het echt is ingebed.


www.vistrainingen.nl


company logo

Over De PodVIS

PodVIS is de podcast van VIS. VIS is recht door zee, ambitieus, leergierig en zichzelf. Wij geven trainingen en begeleiden teams. Bij ons leer je naar jezelf kijken en leer je nieuwe vaardigheden. In deze podcast delen we onze blik op organisatiethema's en bespreken we wat wij daar als extern bureau mee kunnen, mogen of vooral vanaf moeten blijven. Meer weten over VIS? Ga naar www.vistrainingen.nl

Luister via ...

Volg ons op ...